Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38097
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Імплементація міжнародних стандартів спрощення та гармонізації митних процедур в Україні
Authors Rieznik, Oleh Mykolaiovych  
Denysenko, Serhii Ivanovych
Keywords імплементація
имплементация
implementation
митне законодавство
таможенное законодательство
customs legislation
митні процедури
таможенные процедуры
customs procedures
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38097
Publisher Міжнародний гуманітарний університет
License
Citation Рєзнік, О.М. Імплементація міжнародних стандартів спрощення та гармонізації митних процедур в Україні [Текст] / О.М. Рєзнік, С.І. Денисенко // Система забезпечення договірних зобов’язань в праві та законі : матеріали науково-практичного круглого столу 14 листопада 2014 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 46-48.
Abstract Сучасний тлумачний словник визначає імплементацію (від лат. impleo - наповнюю, виконую) як фактичне здійснення державою міжнародних зобов’язань на внутрішньодержавному рівні шляхом трансформації міжнародно-правових норм у національне законодавство. Слід зазначити, що основу національного механізму імплементації міжнародного митного права становить національна правова система. Дана система, як це визначає В.Ю. Калугін, «включає в себе, по-перше, нормативно-правові акти загального характеру про співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права, про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів, про здійснення правотворчої діяльності, компетенції державних органів у галузі імплементації; і, по-друге, національні правові акти, прийняті з метою забезпечення реалізації міжнародних зобов'язань у відповідності до конкретних міжнародних договорів (імплементаційні правові акти)»
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
1
EU EU
3
France France
4
Germany Germany
6
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
883
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
140

Downloads

China China
36
EU EU
2
France France
14
Germany Germany
3
Norway Norway
1
Russia Russia
20
Ukraine Ukraine
553
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
19
Unknown Country Unknown Country
69

Files

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.