Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38130
Title: 3-D моделювання процесу свердління складнопрофільним інструментом
Authors: Оробченко, А.П.
Бесарабець, Ю.Й.
Keywords: 3-D моделювання
3-D моделирование
3-D modeling
процес свердління
процесс сверления
drilling process
Issue Year: 2014
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Оробченко, А.П. 3-D моделювання процесу свердління складнопрофільним інструментом [Текст] / А.П. Оробченко, Ю.Й. Бесарабець // Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво : тези доповідей XIV Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції, м. Суми, 27-31 жовтня 2014 р. / Відп. за вип. В.О. Залога. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 68-69.
Abstract: Створення моделей для 3-Д моделювання процесу свердління – це складна задача, яка потребує накопичення та аналізу фундаментальних знань з механіки твердого тіла, законів та явищ, що супроводжують процес різання та синтез цих знань в математичному програмному забезпеченні. Одним із таких ПЗ є програмний комплекс LS-Dyna, в основу якого закладений метод кінцевих елементів (МКЕ). В свою чергу використання цього методу ставить ряд викликів перед користувачем зумовлених, передусім, якістю і точністю отриманих результатів. Аналіз публікацій показав, що переважна кількість дослідників, які займаються 3-D моделюванням процесу свердління досліджують залишкові напруження в деталі, отриману стружку, розшарування в композиційних матеріалах, тощо. При такій постановці тіло інструмента розглядається як абсолютно жорстке. Це дозволяє суттєво прискорити час розв’язку задачі, однак унеможливлює визначення напружено-деформованого стану (НДС) різальної частини, та сил різання.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38130
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other133
Canada2
China3
Germany35
France6
United Kingdom3
Italy4
Netherlands10
Romania1
Russia2
Ukraine14
United States21
Downloads
Other24
China3
Germany2
France1
Poland1
Russia1
Ukraine36
United States5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
orobchenko_drilling_process.pdf213.55 kBAdobe PDF73Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.