Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38560
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Професійна компетентність у підготовці лікарів
Authors Khomenko, Kateryna Pavlivna  
Keywords професійна компетентність
профессиональная компетентность
professional competence
медична освіта
медицинское образование
medical education
лікар
врач
doctor
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38560
Publisher Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди
License
Citation Хоменко, К. Професійна компетентність у підготовці лікарів [Текст] / К. Хоменко // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : VІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014 р. – С. 66-67.
Abstract Вища освіта змінюється відповідно до вимог сучасного суспільства та ринку праці, які потребують максимально адаптованих, ефективних, конкурентоспроможних фахівців. Проблема формування професійної компетентності фахівця будь якої галузі знаходиться у полі зору багатьох дисциплін. Розглядаються питання формування професійної компетенції майбутніх лікарів.
Высшее образование изменяется в соответствии с требованиями современного общества и рынка труда, которые нуждаются в максимально адаптированных, эффективных, конкурентоспособных специалистах. Проблема формирования профессиональной компетентности специалиста какой либо отрасли находится в поле зрения многих дисциплин. Рассматриваются вопросы формирования профессиональной компетенции будущих врачей.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
4
Moldova Moldova
1
Ukraine Ukraine
495
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
8
Unknown Country Unknown Country
71

Downloads

China China
2
EU EU
2
France France
5
Germany Germany
4
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
737
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
57

Files

File Size Format Downloads
Khomenko_Profesiina_kompetentnist.pdf 127,99 kB Adobe PDF 812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.