Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38597
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості управлінння персоналом в сучасних організаціях
Authors Краснобаєва, А.Д.
Keywords управління персоналом
управление персоналом
personnel management
удосконалення
усовершенствование
perfecting
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38597
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Краснобаєва, А.Д. Особливості управлінння персоналом в сучасних організаціях [Текст] / А.Д. Краснобаєва; наук. кер. В.В. Мартинець // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми : СумДУ, 2014. - Т.2. - С. 305-306.
Abstract Головним ресурсом підприємства є люди. Саме від персоналу залежить якість продукції, рівень обслуговування, загальний ріст і розвиток компанії. Система управління персоналом підприємства представляє собою сукупність прийомів, методів, управлінських дій спрямованих на організації роботи з персоналом. При формуванні системи управління персоналом організації необхідно враховувати такі моменти: організація є відкритою системою і на її діяльність впливають фактори зовнішнього середовища, такі, як ринкова кон’юнктура, ринок праці, правові норми, потреби споживачів, конкуренти; внутрішнє середовище організації характеризується такими складовими, як: місія організації, ціль діяльності, задачі, люди, організаційна структура та корпоративна культура; результат діяльності організації залежить від кваліфікації, досвіду, компетенцій персоналу організації; конкурентоздатність організації залежить не лише від конкурентоздатності продукції чи послуг, а і від конкурентоздатності персоналу організації.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
25
Germany Germany
4
Ukraine Ukraine
185
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
EU EU
1
France France
2
Germany Germany
2
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
169
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Krasnobaeva2.pdf 248,94 kB Adobe PDF 193

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.