Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38644
Title: Організаційно-фінансовий механізм врахування екологічного фактору при визначенні бюджетних витрат на регіональному рівні
Authors: Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych
Мирошниченко, Д.В.
Keywords: екологічний фактор
экологический фактор
ecological factor
бюджетні витрати
бюджетные расходы
budget expenditures
Issue Year: 2014
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Жулавський, А.Ю. Організаційно-фінансовий механізм врахування екологічного фактору при визначенні бюджетних витрат на регіональному рівні [Текст] / А.Ю. Жулавський, Д.В. Мирошниченко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми : СумДУ, 2014. - Т.2. - С. 343-345.
Abstract: На сучасному етапі основним завданням виступає створення основ динамічного соціально-економічного розвитку України, удосконалення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. Важливим при цьому виступає екологічний фактор у загальній системі міжбюджетних відносин. Актуальним питанням є подальше реформування бюджетного механізму, що дозволяє державі та місцевим органам самоврядування використовувати бюджет як дієвий інструмент реалізації регіональної політики в контексті екологічно сталого розвитку. Існуюча бюджетна система України не враховує екологічний фактор при формуванні бюджетних відносин у вигляді міжбюджетних трансфертів. Перегляд статей бюджету, на які безпосередньо впливає рівень забруднення навколишнього природного середовища, сприятиме збільшенню величини бюджетних доходів та зменшенню бюджетних витрат.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38644
Type: Conference Papers
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other7
Canada1
Germany3
United Kingdom1
Italy1
Russia1
Ukraine2
Downloads
Other32
China3
Germany2
France1
Romania1
Ukraine24


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Zhulavskij.pdf218.38 kBAdobe PDF63Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.