Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38675
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Раціональне та ефективне використання природно-ресурсного потенціалу регіону та України
Authors Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna  
Пустовар, Н.Ю.
Keywords природні ресурси
природные ресурсы
natural resources
витратна теорія
затратная теория
costly theory
раціональне використання
рациональное использование
rational use
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38675
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Опанасюк, Ю.А. Раціональне та ефективне використання природно-ресурсного потенціалу регіону та України [Текст] / Ю.А. Опанасюк, Н.Ю. Пустовар // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми : СумДУ, 2014. - Т.2. - С. 350-351.
Abstract Природні ресурси – це природні компоненти та сили природи, що використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва та предмети споживання для задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства, підвищення якості життя людей.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
Czechia Czechia
2
France France
2
Germany Germany
5
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1848
Ukraine Ukraine
590
United Kingdom United Kingdom
3699
United States United States
1233
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
2
France France
4
Germany Germany
2
Hungary Hungary
1
Romania Romania
2
Russia Russia
7
Ukraine Ukraine
7394
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
601
Unknown Country Unknown Country
185

Files

File Size Format Downloads
Opanasiuk2.pdf 212,63 kB Adobe PDF 8199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.