Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38912
Title: Загальна та органічна хімія
Authors: Marchenko, Larysa Ivanivna
Bolshanina, Svitlana Borysivna 
Keywords: загальна хімія
общая химия
органічна хімія
органическая химия
Issue Year: 2014
Publisher: Вид-во СумДУ
Citation: Марченко, Л. І. Загальна та органічна хімія [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. спец. 040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" денної форми навчання. Ч.2 / Л.І. Марченко, С.Б. Большаніна. - Електронне видання каф. Загальної хімії. - Суми: СумДУ, 2014. - 105 с.
Abstract: Органічна хімія – це наука про вуглеводні та їх похідні. З того часу було винайдено велику кількість природних речовин (гормонів, вуглеводів, жирів, вітамінів, алкалоїдів тощо) і синтезовано ще більшу кількість штучних органічних сполук (пластмаси, синтетичні волокна, барвники, каучуки, антибіотики та інші лікарські препарати). Більш того, успіхи органічної хімії в останні десятиріччя сприяли виділенню окремих розділів у самостійні наукові дисципліни, наприклад: елементоорганічна хімія, хімія високомолекулярних сполук і полімерів, хімія нафти і газу, біохімія та біоорганічна хімія, стереохімія тощо. Тому зрозуміло, що не можна обмежувати предмет органічної хімії вивченням лише продуктів життєдіяльності рослин і тварин. У зв’язку з цим найбільш узагальненим визначенням можна вважати таке: Органічна хімія – це наука, що вивчає сполуки карбону, їх будову, властивості, способи одержання і закони їх взаємних перетворень, а також шляхи практичного застосування. До органічних речовин належать сполуки карбону із гідрогеном, оксигеном, нітрогеном, фосфором, галогенами та іншими хімічними елементами, за виключенням оксидів карбону СО, СО2, вугільної кислоти Н2СО3 та її солей, які традиційно відносять до неорганічних сполук.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38912
Type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other46
Canada1
China12
Czech Republic2
Germany13
EU2
France3
United Kingdom2
Italy1
Netherlands1
Norway1
Russia5
Ukraine59
United States12
Downloads
Other395
A11
A21
Austria1
China2
Germany6
EU7
France3
United Kingdom12
Netherlands1
Norway1
Romania1
Russia6
Ukraine468
United States6


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Chemistry.doc12.42 MBMicrosoft Word911Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.