Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38924
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Давня література
Authors Kalantaievska, Hanna Pavlivna
Keywords давня література
древняя литература
Type Learning Object
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38924
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Калантаєвська, Г.П. Давня література [Текст]: курс лекцій із дисципліни "Фольклор і давня література" (модуль "Давня література") для стул. спец. 6.030301 "Журналістика" денної та заочної форм навчання / Г.П. Калантаєвська. - Суми: СумДУ, 2015. - 71 с.
Abstract Навчальний модуль «Давня література» входить до дисципліни «Фольклор і давня література», яка має на меті дати базові знання про національний характер та ідейний зміст вітчизняної літератури і духовної української культури загалом. Пропонований курс лекцій передбачає загальний огляд та аналіз культурних явищ і літературних тенденцій, з ними пов’язаних, в українському суспільстві XI–XVIII століть, зокрема розвитку в історичному контексті різноманітних жанрів доби Київської Русі, періоду Речі Посполитої, часів козацьких національних визвольних змагань тощо. Лекційний матеріал дає уявлення як про художньо-естетичний рівень пам’яток давніх часів, так і про морально-етичні переконання їх авторів – не тільки пильних спостерігачів-самовидців, а й активних учасників та інтерпретаторів історичних подій, зокрема давньоруських чи козацьких літописців, діячів церкви тощо.Навчальний матеріал має на меті прищепити молоді літературно-естетичні смаки, поглибити любов до художнього слова, зорієнтувати вивчення давнього письменства у площину сучасних суспільно-політичних і культурно-освітніх проблем.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Canada Canada
1
China China
15
Czechia Czechia
4
EU EU
1
France France
3
Germany Germany
17
Hungary Hungary
2
Japan Japan
1
Moldova Moldova
2
Netherlands Netherlands
5
Romania Romania
1
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
1716
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
9
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

Australia Australia
1
Czechia Czechia
4
EU EU
16
Estonia Estonia
1
France France
1805
Germany Germany
30
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
3
Norway Norway
2
Poland Poland
3
Romania Romania
1
Russia Russia
76
Turkmenistan Turkmenistan
1
Ukraine Ukraine
1809
United Kingdom United Kingdom
5
United States United States
13
Unknown Country Unknown Country
319

Files

File Size Format Downloads
Davnja_literatura.docx 201,53 kB Microsoft Word XML 4090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.