Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39150
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Економічна ефективність побудови автоматизованої системи моніторингу теплоспоживання об’єктів бюджетної сфери
Authors Sotnyk, Iryna Mykolaivna  
Sotnyk, Mykola Ivanovych  
Keywords бюджетна установа
бюджетное учреждение
budgetary institution
ефективність
эффективность
efficiency
моніторинг
мониторинг
monitoring
система
system
теплоспоживання
теплопотребление
heat consumption
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39150
Publisher ХНЕУ
License
Citation Сотник, І.М. Економічна ефективність побудови автоматизованої системи моніторингу теплоспоживання об’єктів бюджетної сфери [Текст]/ І.М. Сотник, М.І. Сотник // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня 2015 р., м. Харків) [Електронний ресурс] / Наук ред.: В. С. Пономаренко, В. Є. Єрмаченко, Т. І. Лепейко та ін. – Х. : ХНЕУ, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : 12 см. – Систем. вимоги: веб-браузер Internet Explorer 6.0 та вище або Firefox версії 2.0 та вище, Acrobat Reader та Windows Media Player. – Загол. з екрану.
Abstract На підставі аналізу результатів енергетичних аудитів запропоновано автоматизовану систему моніторингу теплоспоживання будівель для бюджетних організацій міста Суми. Система, реалізована у вигляді web-сайту, у режимі реального часу відстежує режими й обсяги теплоспоживання у будівлях, дозволяючи оптимізувати використання енергоресурсів. Оцінено економічну ефективність впровадження і функціонування такої системи.
На основании анализа результатов энергетических аудитов предложена автоматизированная система мониторинга теплопотребления зданий для бюджетных организаций города Сумы. Система, реализованная в виде web-сайта, в режиме реального времени отслеживает режимы и объемы теплопотребления в зданиях, позволяя оптимизировать использование энергоресурсов. Оценена экономическая эффективность внедрения и функционирования такой системы.
On the basis of the energy audit there is proposed an automated monitoring system of heat consumption of buildings for budgetary organizations in Sumy. The system is implemented as a web-site and monitors real-time modes and volumes of heat consumption in buildings, allowing to optimize the use of energy. There is estimated the economic efficiency of the implementation and operation of such a system.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Austria Austria
1
Canada Canada
7935
EU EU
1
France France
60
Germany Germany
7936
Greece Greece
1
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
788
United Kingdom United Kingdom
5289
United States United States
1764
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
2
Germany Germany
3
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
624
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Sotnyk_Economika_teploefectyvnist.pdf 116,79 kB Adobe PDF 641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.