Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39262
Title: Імплікативний компонент англомовного рекламного дискурсу
Authors: Щербак, Е.
Keywords: імплікатура
импликатура
implicature
рекламний дискурс
рекламный дискурс
advertising discourse
Issue Year: 2015
Citation: Щербак, Е. Імплікативний компонент англомовного рекламного дискурсу [Текст] / Е. Щербак ; наук. кер. О.В. Ємельянова // Перекладацькі інновації : матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12-13 березня 2015 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 104-105.
Abstract: Розбіжності поглядів науковців і суперечності щодо статусу й трактування такої мовної категорії, як імплікація, визначили актуальність дослідження даної теми. Імпліцитність в рекламному дискурсі, кінцевою метою якого є спонукання адресата до виконання дії або зміни поглядів і уявлень, відіграє важливу роль. Компресованість рекламних повідомлень і пов'язана з нею імпліцитність зумовлюють активізацію пресупозиційних знань адресата, які дозволяють зрозуміти інформацію, що не знаходить прямого вербального вираження. Імплікація в рекламі позначається маркерами вербального і невербального характеру і проявляється на різних рівнях.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39262
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ІФСК)

Views
Other5
Canada1
China7
Germany5
United Kingdom1
Italy1
Ukraine6
United States1
Downloads
Other1
China2
Czech Republic1
Germany2
Ukraine11
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Shcherbak.pdf196.32 kBAdobe PDF20Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.