Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39314
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зв'язок однонуклеотидного поліморфізму генів MGP і VDR з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту
Authors Ataman, Oleksandr Vasylovych  
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
Ataman, Yurii Oleksandrovych
Obukhova, Olha Anatoliivna  
Dubovyk, Yevhen Ivanovych  
Borodenko, Anastasiia Oleksandrivna
Shymko, Karina Ashotivna
Сухарєва, В.А.
Сухарева, В.А.
Sukharieva, V.A.
Прасол, Д.А.
Прасол, Д.А.
Prasol, D.A.
Keywords поліморфізм генів
полиморфизм генов
кровоносні судини
кровеносные сосуды
інсульт
инсульт
Type Technical Report
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39314
Publisher СумДУ
License
Citation Зв'язок однонуклеотидного поліморфізму генів MGP і VDR з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. О.В. Атаман. - Суми : СумДУ, 2014. - 59 с.
Abstract Уперше на сучасному методичному рівні досліджено розподіл алельних варіантів поліморфізмів генів MGP і VDR та асоціацію їх з ішемічним атеротромботичним інсультом в українській популяції. Встановлено, що ризик розвитку ІАТІ у гомозигот за мінорним алелем А/А (G-7A поліморфізм гена MGP) у 2,6 раза вищий, ніж у носіїв основного алеля – G/G і G/A. Виявлено асоціацію між ішемічним атеротромботичним інсультом та поліморфним варіантом G-7A гена MGP у осіб жіночої статі. У жінок-гомомозигот за мінорним алелем A/A, ризик інсульту у 6,6 разів вищий, ніж у носіїв основного алеля (G/A+G/G). Проаналізовано зв'язок вивчених однонуклеотидних поліморфізмів генів MGP і VDR на асоціацію відомих факторів ризику атеросклерозу і його ускладнень (чоловіча стать, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, збільшений індекс маси тіла, куріння) з ішемічним інсультом. З’ясовано, що в осіб з генотипами F/F, b/b, a/a, a/A, і T/T існує асоціація між наявністю артеріальної гіпертензії та розвитком ішемічного інсульту. Результати дослідження можуть бути використані при підготовці фахівців у галузі медичної і молекулярної генетики, при створенні методів виявлення спадкової схильності до найпоширеніших в Україні хвороб і розробці засобів їх попередження та лікування. Наукові результати будуть доповнювати банк даних про поширеність різних видів поліморфізмів генів серед населення України та зв’язок цього явища з виникненням патологічних процесів та хвороб.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Canada Canada
1
China China
3
Czechia Czechia
1
Finland Finland
1
France France
2289
Germany Germany
11443
Greece Greece
5721
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
1
Sweden Sweden
33970
Ukraine Ukraine
11441
United Kingdom United Kingdom
2288
United States United States
67940
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

Australia Australia
1
Finland Finland
1
France France
10
Germany Germany
4
India India
1
Italy Italy
3
Netherlands Netherlands
5720
Russia Russia
67939
Sweden Sweden
766
Ukraine Ukraine
11442
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
7
Unknown Country Unknown Country
81

Files

File Size Format Downloads
ataman_1149.doc 2,79 MB Microsoft Word 85976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.