Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39399
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження характеристик струменево-реактивної турбіни
Authors Vanieiev, Serhii Mykhailovych
Meleichuk, Stanislav Stanislavovych  
Орлов, А.М.
Usik, Yurii Yuriiovych
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7507-6865
Keywords енергозбереження
энергосбережение
energy saving
струминно-реактивна турбіна
струйно-реактивная турбина
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39399
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дослідження характеристик струменево-реактивної турбіни [Текст] / С.М. Ванєєв, С.С. Мелейчук, А.М. Орлов, Ю.Ю. Усік // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студ. фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) / Редкол.: О Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2015. - Ч.2. - С. 27-28.
Abstract На сьогоднішній день однією з найбільш актуальних задач є проблема енергозбереження усіма відомими шляхами. Одним із шляхів вирішення даної задачі є використання (утилізація) вторинних енергоресурсів, зокрема утилізація енергії стиснених газів та пари, котрі дроселюються на редукторах і регуляторах тиску на газорозподільних станціях (ГРС) і газорозподільних пунктах в різних технологічних процесах у хімічній та інших галузях промисловості. Данні системи забезпечують одночасне зниження та регулювання тиску газу при його розширенні у турбіні, а також отримання механічної роботи на валу турбіни з подальшим її перетворенням в електроенергію.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Argentina Argentina
1
Canada Canada
2
China China
2
France France
2
Germany Germany
463
Greece Greece
1
Ireland Ireland
186856
Italy Italy
2
Japan Japan
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2300
Russia Russia
2
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
2040210
United Kingdom United Kingdom
925066
United States United States
16510440
Unknown Country Unknown Country
2040209
Vietnam Vietnam
2

Downloads

Bangladesh Bangladesh
1
China China
730387
France France
1
Germany Germany
2
India India
1
Ireland Ireland
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
6120191
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
16510441
Unknown Country Unknown Country
7
Vietnam Vietnam
2

Files

File Size Format Downloads
Vanyeyev_Meleychuk_Orlov_Usyk.pdf 439,63 kB Adobe PDF 23361039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.