Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39498
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Організація та принципи діяльності судової влади України: сутність, поняття, сучасний стан діяльності та шляхи оптимізації адміністративно-правових засад формування позитивного іміджу
Authors Burbyka, Mykhailo Mykhailovych
Horevyi, Volodymyr Ivanovych
Кібець, В.О.
Кибец, В.О.
Kibets, V.O.
Чернобай, О.І.
Чернобай, О.И.
Chernobai, O.I.
Величко, О.І.
Величко, О.И.
Velychko, О.I.
Заїка, Н.Ю.
Заика, Н.Ю.
Zaika, N.Yu.
Ігнатенко, М.В.
Игнатенко, М.В.
Ihnatenko, M.V.
Сердюк, В.І.
Сердюк, В.И.
Serdiuk, V.I.
Турук, Н.В.
Turuk, N.V.
Keywords судова влада
судебная власть
правосуддя
правосудие
Type Technical Report
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39498
Publisher СумДУ
License
Citation Організація та принципи діяльності судової влади України: сутність, поняття, сучасний стан діяльності та шляхи оптимізації адміністративно-правових засад формування позитивного іміджу [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. М.М. Бурбика. - Суми : СумДУ, 2014. - 71 с.
Abstract Теоретичною основою НДР становлять наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі судоустрою, теорії держави та права, конституційного, адміністративного права та інших правових дисциплін. Емпіричну базу дисертаційного дослідження становлять статистичні дані Державної судової адміністрації України. За результатами впровадження досліджень науково-дослідної роботи очікується: зростання рівня довіри громадян до суду, підвищення авторитету судової влади через відкритість та прозорість діяльності суду; підвищення рівня правової обізнаності суспільства про порядок захисту своїх прав у судах; формування поваги до судового рішення та позитивного іміджу судової влади.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Canada Canada
1
China China
2009
Czechia Czechia
2
France France
3
Germany Germany
5
Italy Italy
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
306
United Kingdom United Kingdom
1005
United States United States
669
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

Denmark Denmark
1
EU EU
7
France France
310
Germany Germany
23
Norway Norway
1
Poland Poland
1
Romania Romania
4
Russia Russia
19
Ukraine Ukraine
2008
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
79

Files

File Size Format Downloads
burbyka_1158.docx 152,49 kB Microsoft Word XML 2455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.