Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39520
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розрахунок та порівняння верстатних пристроїв за ступенем гнучкості
Authors Дегтярьов, І.М.
Богдан, В.Р.
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych  
Keywords гнучкість
гибкость
flexibility
верстатні пристрої
станочные устройства
machines devices
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39520
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дегтярьов, І.М. Розрахунок та порівняння верстатних пристроїв за ступенем гнучкості [Текст] / І.М. Дегтярьов, В.Р. Богдан, В.О. Іванов // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студ. фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) / Редкол.: О Г. Гусак, В.Г. Євтухов. — Суми : СумДУ, 2015. — Ч.1. — С. 30.
Abstract У наш час у машинобудуванні все частіше зустрічається поняття гнучкості. Багато вітчизняних та іноземних вчених, починаючи з 30-х років минулого століття формулювали поняття гнучкості по-різному, залежно від умов та можливостей, що диктувалися технічним прогресом у світі в цілому та у машинобудівній галузі зокрема. Тому в літературі сформованого єдиного поняття гнучкості на даний час не існує, але всі вчені єдині в тому, що гнучкість – це особлива властивість будь-якої технічної системи, що визначає здатність до переналагодження в найкоротші терміни з мінімальними витратами.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
Czech Republic Czech Republic
2
EU EU
3
France France
1
Germany Germany
50
Italy Italy
1
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
421
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

Belgium Belgium
1
China China
3
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
98
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
degtyarov.pdf 258,12 kB Adobe PDF 107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.