Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39535
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження зруйнованого колінчастого вала
Authors Воскобойник, М.В.
Rab, Valentyna Mykolaivna
Keywords колінчастий вал
коленчатый вал
crankshaft
термічна обробка
термическая обработка
heat treatment
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39535
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Воскобойник, М.В. Дослідження зруйнованого колінчастого вала [Текст] / М.В. Воскобойник, В.М. Раб // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студ. фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) / Редкол.: О Г. Гусак, В.Г. Євтухов. — Суми : СумДУ, 2015. — Ч.1. — С. 97.
Abstract Для дослідження був запропонований один з дев'яти зруйнованих колінчастих валів, після двох місячної роботи. По перших, була розглянута фрактограма зламу, яка встановила наступні закономірності: втомний злам по мірі деформації – квазікрихкий злам. Особливістю мікрорельєфу втомного зламу являється наявність "тракових" слідів або втомних борозенок, які є системою поглиблень, що повторюються, і виступів, орієнтованих перпендикулярно напряму розвитку тріщин і є слідом її переміщення за кожен цикл вантаження.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
3026
Czechia Czechia
2
France France
5
Germany Germany
3
Hungary Hungary
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
505
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
228
United Kingdom United Kingdom
2018
United States United States
252
Unknown Country Unknown Country
6

Downloads

China China
2
Czechia Czechia
1
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
204
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
voskoboynuk.pdf 259,27 kB Adobe PDF 215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.