Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39540
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Азот як легувальний елемент для отримання метастабільних фаз у високолегованих сплавах
Authors Левковець, К.О.
Marchenko, Stanislav Viktorovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5260-543X
Keywords азот
azote
залізовуглецеві сталі
железоуглеродные стали
абразивостійкі матеріали
абразивостойкие материалы
abrasive materials
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39540
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Левковець, К.О. Азот як легувальний елемент для отримання метастабільних фаз у високолегованих сплавах [Текст] / К.О. Левковець, С.В. Марченко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студ. фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) / Редкол.: О Г. Гусак, В.Г. Євтухов. — Суми : СумДУ, 2015. — Ч.1. — С. 88-89.
Abstract Досить надійними і широковживаними абразивостійкими матеріалами є білі чавуни, які легують Cr, Mn, B, Ni, W, V, Si, інколи Ti в обмежених кількостях. Використання легувальних елементів для надання таким сплавам особливих властивостей обмежено умовною дефіцитністю та високою вартістю більшості з них. Титан (у вигляді феротитану) та азот доступні і досить дешеві, проте технологія їх введення та пропорції вмісту в сплавах є недостатньо вивченими. Тому створення нових недорогих матеріалів з підвищеними експлуатаційними властивостями є актуальним завданням в сучасній промисловості [1].
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1253675
Czechia Czechia
2
France France
1
Germany Germany
23291
Greece Greece
1
Ireland Ireland
6711
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Palestinian Territories Palestinian Territories
1
Singapore Singapore
626838
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
157093
United Kingdom United Kingdom
79728
United States United States
2193929
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
2193929
Germany Germany
2
Hungary Hungary
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
313420
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
313420
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
levkovec.pdf 340,47 kB Adobe PDF 2820780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.