Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39607
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Організація та принципи діяльності судової влади України: сутність, поняття, сучасний стан діяльності та шляхи оптимізації адміністративно-правових засад формування позитивного іміджу
Authors Burbyka, Mykhailo Mykhailovych
Чернобай, О.І.
Чернобай, О.И.
Chernobai, O.I.
Pakhomov, Volodymyr Vasylovych  
Horevyi, Volodymyr Ivanovych
Заїка, Н.Ю.
Заика, Н.Ю.
Zaika, N.Yu.
Сердюк, В.І.
Сердюк, В.И.
Serdiuk, V.I.
Keywords юрисдикція
юрисдикция
адміністративна відповідальність
административная ответственность
кримінальна відповідальність
криминальная ответственность
митні правила
таможенные правила
Type Technical Report
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39607
Publisher СумДУ
License
Citation Організація та принципи діяльності судової влади України: сутність, поняття, сучасний стан діяльності та шляхи оптимізації адміністративно-правових засад формування позитивного іміджу [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. М.М. Бурбика. - Суми : СумДУ, 2015. - 55 с.
Abstract Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі наукових здобутків, законодавства та практики його реалізації проведено комплексне дослідження адміністративно-юрисдикційної діяльності суду, визначено основні особливості розгляду справ судом про порушення митних правил. У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд наукових положень і висновків, які друкувалися у фахових виданнях та доповідалися на наукових конференціях.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Canada Canada
2
Czechia Czechia
2
France France
3
Germany Germany
13
Greece Greece
1
Hungary Hungary
4
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1105
Romania Romania
1
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
491
United Kingdom United Kingdom
2201
United States United States
556
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

Canada Canada
1
Denmark Denmark
1
EU EU
19
France France
84
Germany Germany
38
India India
1
Indonesia Indonesia
1
Italy Italy
3
Norway Norway
1
Romania Romania
1
Russia Russia
31
Sweden Sweden
1107
Ukraine Ukraine
4401
United Kingdom United Kingdom
2202
United States United States
5
Unknown Country Unknown Country
711

Files

File Size Format Downloads
burbyka_1194.docx 96,87 kB Microsoft Word XML 8607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.