Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39679
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив температури на швидкість процесу адсорбції з водних розчинів на твердих сорбентах
Authors Чубур, В.С.
Умнік, І.В.
Bolshanina, Svitlana Borysivna  
Keywords адсорбція
адсорбция
adsorption
водні розчини
водные растворы
aqueous solutions
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39679
Publisher Сумський державний університет
Citation Чубур, В.С. Вплив температури на швидкість процесу адсорбції з водних розчинів на твердих сорбентах [Текст] / В.С. Чубур, І.В. Умнік, С.Б. Большаніна // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студ. фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) / Редкол.: О Г. Гусак, В.Г. Євтухов. — Суми : СумДУ, 2015. — Ч.1. — С. 103.
Abstract Адсорбція належить до числа складних масообмінних процесів. При цьому, вплив температури на сорбцію з водних розчинів далеко не однозначний. Відомо, що адсорбція - екзотермічний процес, і з ростом температури такі процеси погіршуються. Однак, при сорбції іонів, розміри яких близькі до ефективних розмірів пір сорбентів, проникнення цих іонів в пори залежить від їх кінетичної енергії.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
Czech Republic Czech Republic
1
EU EU
1
Egypt Egypt
1
Finland Finland
1
France France
2
Germany Germany
3
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
217
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
29

Downloads

China China
4
France France
1
Germany Germany
2
Indonesia Indonesia
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
119
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
chybyr.pdf 345,93 kB Adobe PDF 134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.