Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39684
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінювання якості професорсько-викладацького складу ВНЗ у дистанційній освіті
Authors Лозова, К.А.
Keywords якість освіти
качество образования
quality of education
міжнародні університети
международные университеты
international universities
рейтинг вузів
рейтинг вузов
ranking universities
дистанційне навчання
дистанционное обучение
distance learning
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39684
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Лозова, К.А. Оцінювання якості професорсько-викладацького складу ВНЗ у дистанційній освіті [Текст] / К. А. Лозова ; кер. О.М. Алєксєєв // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студ. фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) / Редкол.: О Г. Гусак, В.Г. Євтухов. — Суми : СумДУ, 2015. — Ч.1. — С. 56.
Abstract Перехід від класичних форм навчання до більш конкурентним формам дистанційного навчання базується на змінах як в організації учбового процесу, так і в підходах що до визначення якості освіти. Відбувається зміна пріоритетності показників в рейтинговій оцінці університетів, факультетів та викладачів.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
Egypt Egypt
1
France France
3
Germany Germany
4
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
580
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
264
United Kingdom United Kingdom
2317
United States United States
291
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
3
Germany Germany
2
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
238
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
lozova.pdf 258,18 kB Adobe PDF 247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.