Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39708
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання процесу точіння методом скінченних елементів
Authors Zinchenko, Ruslan Mykolaiovych
Доля, О.А.
ORCID
Keywords імітаційне моделювання
имитационное моделирование
simulation modeling
метод скінчених елементів
метод конечных элементов
finite element technique
точіння
точение
whetting
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39708
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Доля, О.А. Моделювання процесу точіння методом скінченних елементів [Текст] / О.А. Доля, Р.М. Зінченко // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 22-25 квітня 2014 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. — Суми: СумДУ, 2014. — Ч.1. — С. 42.
Abstract Розвиток моделювання грунтується на моделях виробничих процесів, у тому числі й процесів обробки різанням. В умовах впровадження в виробництво нових конструкційних матеріалів імітаційне моделювання цих процесів методом скінчених елементів має велику перевагу порівняно з іншими методами моделювання, оскільки дозволяє реалізувати прогнозування багатьох показників обробки, спираючись лише на результати елементарних фізико – механічних випробувань оброблюваного матеріалу.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Australia Australia
1
Canada Canada
1
France France
3
Germany Germany
4
Ireland Ireland
178985
Italy Italy
10452034
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
884
Russia Russia
1
Sweden Sweden
10013
Ukraine Ukraine
3490776
United Kingdom United Kingdom
1640294
United States United States
40167841
Unknown Country Unknown Country
3490775

Downloads

China China
3
France France
1
Germany Germany
2
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
10452034
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
59431613
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Dolia_simulation modeling.pdf 299,87 kB Adobe PDF 69883662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.