Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39739
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Критерій інертності прийняття рішень щодо результатів процесів життєвого циклу продукції виробничо-технічного призначення
Authors Безпалий, М.Г.
Diadiura, Kostiantyn Oleksandrovych  
Keywords складні технічні системи
сложные технические системы
complex technical systems
прийняття рішень
принятие решений
decision-making
система моніторингу
система мониторинга
monitoring system
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39739
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Безпалий, М.Г. Критерій інертності прийняття рішень щодо результатів процесів життєвого циклу продукції виробничо-технічного призначення [Текст] / М.Г. Безпалий, К.О. Дядюра // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студ. фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) / Редкол.: О Г. Гусак, В.Г. Євтухов. — Суми : СумДУ, 2015. — Ч.1. — С. 48-49.
Abstract Нестабільність світової фінансової системи та нові хвилі криз, що періодично виникають вимагають підвищення ефективності ведення бізнесу. У сучасних умовах існуючі підходи щодо синхронізації запитів замовників (споживачів) при сервісному обслуговуванні складних технічних систем (далі СТС) (наприклад, таких як енергетичне обладнання: компресорне, насосне та іншого), які виготовляється на замовлення не завжди є ефективним. Це пов’язано з різницею між реальним і прогнозним станом процесів на етапах життєвого циклу виробів (ЖЦВ) [1]. Тому нами був запропонований критерій оцінки інертності прийняття рішень, який допоможе на основі аналізування даних та інформації визначити результативність виконання замовлень сервісним підприємством.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
Croatia Croatia
1
France France
1
Germany Germany
37
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1280
Ukraine Ukraine
583
United Kingdom United Kingdom
2560
United States United States
642
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
8
Germany Germany
2
Romania Romania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
528
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
bezpaluy.pdf 403,83 kB Adobe PDF 543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.