Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39870
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз природних законів руху рідини та їх використання для розроблення технічних гідравлічних пристроїв
Authors Loburenko, Mykhailo Vasylovych
Papchenko, Andrii Anatoliiovych
Keywords насособудування
насосостроение
pump engineering
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39870
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Лобуренко, М.В. Аналіз природних законів руху рідини та їх використання для розроблення технічних гідравлічних пристроїв [Текст] / М.В. Лобуренко, А.А. Папченко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студ. фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) / Редкол.: О Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2015. - Ч.2. - С. 79.
Abstract Сучасне насособудування, згідно з теорією розвитку технічних систем, знаходиться на етапі, коли необхідні нові поштовхи для подальшого розвитку і підвищення ККД насосів. Це виходить з того, що в питанні підвищення ККД насоси майже досягли свого максимального значення. Щоб вирішити цю проблему необхідно або запропонувати новий вид насосів, який повністю базується на інших принципах перекачування рідини, або прикласти вектор зусиль щодо зменшення втрат напору насосу у трубопровідній мережі, які сягають від 15 до 50%. Авторами зроблена спроба цілісного розгляду системи насос-мережа з метою формування такої структури руху рідини, яка б забезпечила максимальне використання енергії. Пропонується створити необхідні умови для протікання рідини в цьому трубопроводі, з мінімальними втратами.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
France France
48
Germany Germany
8
Indonesia Indonesia
1
Ukraine Ukraine
93
United Kingdom United Kingdom
2
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

China China
4
France France
1
Germany Germany
2
Macedonia Macedonia
1
Ukraine Ukraine
6
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Loburenko_Papchenko.pdf 338,46 kB Adobe PDF 22

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.