Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39870
Title: Аналіз природних законів руху рідини та їх використання для розроблення технічних гідравлічних пристроїв
Authors: Loburenko, Mykhailo Vasylovych
Papchenko, Andrii Anatoliiovych
Keywords: насособудування
насосостроение
pump engineering
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Лобуренко, М.В. Аналіз природних законів руху рідини та їх використання для розроблення технічних гідравлічних пристроїв [Текст] / М.В. Лобуренко, А.А. Папченко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студ. фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) / Редкол.: О Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2015. - Ч.2. - С. 79.
Abstract: Сучасне насособудування, згідно з теорією розвитку технічних систем, знаходиться на етапі, коли необхідні нові поштовхи для подальшого розвитку і підвищення ККД насосів. Це виходить з того, що в питанні підвищення ККД насоси майже досягли свого максимального значення. Щоб вирішити цю проблему необхідно або запропонувати новий вид насосів, який повністю базується на інших принципах перекачування рідини, або прикласти вектор зусиль щодо зменшення втрат напору насосу у трубопровідній мережі, які сягають від 15 до 50%. Авторами зроблена спроба цілісного розгляду системи насос-мережа з метою формування такої структури руху рідини, яка б забезпечила максимальне використання енергії. Пропонується створити необхідні умови для протікання рідини в цьому трубопроводі, з мінімальними втратами.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39870
Type: Conference Papers
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other19
Canada1
Germany8
France3
United Kingdom2
Indonesia1
Ukraine10
Downloads
Other5
China4
Germany2
France1
Macedonia1
Ukraine6


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Loburenko_Papchenko.pdf338.46 kBAdobe PDF19Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.