Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39954
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження усадки стружки у процесі мікрорізання за допомогою методу скінченних елементів
Authors Nekrasov, Serhii Serhiiovych
Holoborodko, Liubov Viktorivna
Keywords скінчено-елементне моделювання
конечно-элементное моделирование
finite element modeling
мікрорізання
микрорезание
microcutting
обробка різанням
обработка резанием
machining
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39954
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Некрасов, С.С. Дослідження усадки стружки у процесі мікрорізання за допомогою методу скінченних елементів [Текст] / С.С. Некрасов, Л.В. Голобородько // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 22-25 квітня 2014 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. — Суми: СумДУ, 2014. — Ч.1. — С. 49.
Abstract Нині спостерігається інтенсивний розвиток галузей промисловості, яким притаманна лезова обробка в мікророзмірах, наприклад, мікроелектроніка, мікрохірургія, оптика і т. і., коли товщини зрізу досягають десятих частин мікрометра, що значно менше товщини зрізу в традиційних процесах різання, а також необхідно дотримуватись високої точності деталей. Одним із способів дослідження процесу мікрорезання є скінчено-елементне моделювання.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
4
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
175
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
3
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
127
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Nekrasov_microcutting.pdf 290,06 kB Adobe PDF 134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.