Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39961
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Англо-американські запозичення у словниковому фонді сучасної німецької мови: структурно-семантичний та функціональний аспект
Authors Yermolenko, Svitlana Vasylivna  
Курсова, Д.О.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-1774-3703
Keywords англо-американські запозичення
англо-американские заимствования
Anglo-American borrowing
німецька мова
немецкий язык
German
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39961
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Курсова, Д.О. Англо-американські запозичення у словниковому фонді сучасної німецької мови: структурно-семантичний та функціональний аспект [Текст] / Д.О. Курсова, С.В. Єрмоленко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 23-24 квітня 2015 року. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 20-22.
Abstract Поповнення лексики - історично неминучий процес, необхідний для того, щоб на кожному етапі свого розвитку мова відповідала потребам суспільства в спілкуванні, розвитку та збагаченні культури народу. Запозичення лексики однієї мови іншою є закономірним наслідком мовних контактів в історії розвитку будь-якої мови. Якщо у минулому збагачення словникового складу німецької мови відбувалося переважно як запозичення з латинської, а пізніше - французької мов, то вже в XIX ст. джерелом нових поповнень стала англійська мова. Вона продовжує впливати на німецьку й сьогодні.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
8
Germany Germany
7
Greece Greece
16486
Ireland Ireland
798770
Israel Israel
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
125886
Russia Russia
2
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
1938135774
United Kingdom United Kingdom
64983891
United States United States
-1303284619
Unknown Country Unknown Country
129959535

Downloads

China China
3
EU EU
3
France France
13
Germany Germany
7
Ireland Ireland
1
Japan Japan
2007
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
16
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
2133524749
United Kingdom United Kingdom
8242
United States United States
-1303284620
Unknown Country Unknown Country
60

Files

File Size Format Downloads
Kursova.pdf 984,08 kB Adobe PDF 830250483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.