Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39985
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інтерпретація творів мистецтва засобами вербального коду : семіотичні аспекти
Authors Chernyk, Maryna Volodymyrivna
Keywords англійська мова
английский язык
English
англомовний художній дискурс
англоязычный художественный дискурс
English literary discourse
семіотика
семиотика
semiotics
твори мистецтва
произведения искусства
works of art
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39985
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Черник, М.В. Інтерпретація творів мистецтва засобами вербального коду : семіотичні аспекти [Текст] / М.В. Черник // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 23-24 квітня 2015 року. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 41-43.
Abstract У роботі в рамках семіотичної парадигми розглядаються основні аспекти екстеріоризації творів мистецтва в англомовному художньому дискурсі. Семіотика як наука про знакові системи, в основі якої лежить поняття знака (мінімальної одиниці знакової системи, або мови, яка несе інформацію), у ХХ столітті вийшла за межі мови й перетворилася на супердисципліну, яка об‘єктивується в усіх сферах людської діяльності.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
7
Italy Italy
1
Poland Poland
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
87
United Kingdom United Kingdom
3
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
3
Germany Germany
2
Japan Japan
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
88
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
10

Files

File Size Format Downloads
Chernyk.pdf 966,12 kB Adobe PDF 109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.