Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39998
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Поняття емпатії в лінгвістиці
Authors Nefedchenko, Oksana Illivna
Keywords емпатія
эмпатия
empathy
лінгвістика
лингвистика
linguistics
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39998
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Нефедченко, О.І. Поняття емпатії в лінгвістиці [Текст] / О.І. Нефедченко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 23-24 квітня 2015 року. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 47-49.
Abstract Розвиток сучасної лінгвістики тісно пов‘язаний з відображенням почуттів у мові та способів прояву емоційного ставлення співрозмовників один до одного. Здатність комуніканта розпізнавати емоційний стан іншого, прийняти переживання як свої та надати підтримку називається емпатією. Термін ―емпатія‖ походить від грецьких en – всередині та pathos – почуття, страждання, хвороба й означає відчуття, співпереживання та розуміння психологічного стану іншої людини, вміння поставити себе на її місце. Поняття емпатії бере початок з психології, куди воно було введене Е. Тітченером та означало розглядання ситуації з точки зору співрозмовника, емоційне вчуття, розуміння сприйняття його актуального емоційного стану. Але в лінгвістиці емпатія має інші категорії та вияви.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
2
France France
3
Germany Germany
5
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
679
Russia Russia
1
Sweden Sweden
4062
Ukraine Ukraine
305
United Kingdom United Kingdom
2709
United States United States
339
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
5
France France
2
Germany Germany
4062
Israel Israel
1
Moldova Moldova
1
Ukraine Ukraine
271
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
17

Files

File Size Format Downloads
Nefedchenko.pdf 996,46 kB Adobe PDF 4360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.