Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40037
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Перекладацькі інновації у медіадискурсі
Authors Пальчун, Т.
Гаврись, Д.
Keywords перекладацькі інновації
переводческие инновации
translation innovations
медіадискурс
медиадискурс
media discourse
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40037
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пальчун, Т. Перекладацькі інновації у медіадискурсі [Текст] / Т. Пальчун, Д. Гаврись ; наук. кер. О.М. Медвідь // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 23-24 квітня 2015 року. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 62-63.
Abstract Феномен лінгвістичних інновацій перебуває у центрі уваги сучасної лінгвістики та перекладознавства зокрема. Вживана лексика активно відображає зміни у сферах життя носіїв англійської мови, адже вона є найрухомішим прошарком мовного абстракту та віддзеркаленням ментального світу індивіда.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
5
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
476
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
213
United Kingdom United Kingdom
1902
United States United States
239
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
240
Germany Germany
3
Malta Malta
1
Ukraine Ukraine
212
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Palchun.pdf 738,31 kB Adobe PDF 459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.