Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40101
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз груп ризику серед населення в зоні впливу автотранспорту
Authors Штанько, Т.В.
Ablieieva, Iryna Yuriivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-2333-0024
Keywords забруднення атмосферного повітря
загрязнение атмосферного воздуха
air pollution
забруднюючі речовини
загрязняющие вещества
contaminants
захворювання
заболевания
disease
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40101
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Штанько, Т.В. Аналіз груп ризику серед населення в зоні впливу автотранспорту [Текст] / Т.В. Штанько, І.Ю. Аблєєва // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студ. фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) / Редкол.: О Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2015. - Ч.2. - С. 135.
Abstract Початок другої половини XX століття ознаменувався інтенсивним процесом автомобілізації суспільства. Розвиток автомобільного транспорту визначив дві чітко виражені і суперечливі тенденції. З одного боку, досягнутий рівень автомобілізації, відображаючи техніко-економічний потенціал розвитку суспільства, сприяв задоволенню соціальних потреб населення, а з іншого – зумовив збільшення масштабу негативного впливу на суспільство і навколишнє середовище, приводячи до порушення екологічної рівноваги на рівні біосферних процесів.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
17160835
Greece Greece
1
Hungary Hungary
1
Ireland Ireland
8620501
Japan Japan
34321451
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
658
Ukraine Ukraine
1685672
United Kingdom United Kingdom
844153
United States United States
5995821
Unknown Country Unknown Country
13805

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
551084
Japan Japan
1
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1685673
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
5995821
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Shtanko_Ablyeyeva.pdf 338,51 kB Adobe PDF 8232587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.