Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40101
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз груп ризику серед населення в зоні впливу автотранспорту
Authors Штанько, Т.В.
Ablieieva, Iryna Yuriivna  
Keywords забруднення атмосферного повітря
загрязнение атмосферного воздуха
air pollution
забруднюючі речовини
загрязняющие вещества
contaminants
захворювання
заболевания
disease
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40101
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Штанько, Т.В. Аналіз груп ризику серед населення в зоні впливу автотранспорту [Текст] / Т.В. Штанько, І.Ю. Аблєєва // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студ. фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) / Редкол.: О Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2015. - Ч.2. - С. 135.
Abstract Початок другої половини XX століття ознаменувався інтенсивним процесом автомобілізації суспільства. Розвиток автомобільного транспорту визначив дві чітко виражені і суперечливі тенденції. З одного боку, досягнутий рівень автомобілізації, відображаючи техніко-економічний потенціал розвитку суспільства, сприяв задоволенню соціальних потреб населення, а з іншого – зумовив збільшення масштабу негативного впливу на суспільство і навколишнє середовище, приводячи до порушення екологічної рівноваги на рівні біосферних процесів.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
220
Greece Greece
1
Hungary Hungary
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
658
Ukraine Ukraine
201
United Kingdom United Kingdom
2631
United States United States
10079
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
2
Latvia Latvia
1
Ukraine Ukraine
200
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Shtanko_Ablyeyeva.pdf 338,51 kB Adobe PDF 209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.