Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40121
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Система автоматичного регулювання параметрів pH та Eh при очищенні стічних вод від токсичних домішок
Authors Філатов, Л.В.
Keywords процеси очищення вод
процессы очистки вод
токсичні домішки
токсические примеси
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40121
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Филипчук, Л.В. Система автоматичного регулювання параметрів pH та Eh при очищенні стічних вод від токсичних домішок [Текст] / Л.В. Филипчук // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали та програма ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 22-25 квітня 2014 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. — Суми : СумДУ, 2014. — Ч.2. — С. 63-64.
Abstract Основними способами впливу на процеси очищення вод від токсичних домішок є регулювання активної реакції (рН) та окисно-відновного потенціалу (Eh) шляхом дозування різних реагентів: кислот, лугів, окисників чи відновників. Зокрема, окисники використовуються для руйнування ціанідів та органічних домішок, відновники – для знешкодження такого токсичного елементу, як шестивалентний хром, луги та кислоти - для підтримання оптимальних значень рН при регулюванні Eh та осадження важких металів.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
5
France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
160
Ukraine Ukraine
136
United Kingdom United Kingdom
321
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
135
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
filipchyk.pdf 530,83 kB Adobe PDF 149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.