Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40151
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості мовної підготовки іноземних студентів на прикладі регіональної історії
Authors Nimenko, Nataliia Anatoliivna
Раджепова, З.
Keywords іноземні студенти
иностранные студенты
foreign students
мовна підготовка
языковая подготовка
language preparation
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40151
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Німенко, Н.А. Особливості мовної підготовки іноземних студентів на прикладі регіональної історії [Текст] / Н.А. Німенко, З. Раджепова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 23-24 квітня 2015 року. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 108-109.
Abstract Навчання іноземних студентів є важливим чинником становлення української держави як рівноправного партнера у створенні світового освітнього простору. Мета мовної підготовки іноземних громадян полягає у формуванні комунікативної компетентності, забезпеченні їхніх комунікативних потреб у різних сферах спілкування: науковій, суспільно-політичній і соціально-культурній (для належної адаптації та повноцінного орієнтування в новому соціально-культурному середовищі, особистісного культурного зростання), побутовій, а також для виховання гармонійної особистості, що здатна до міжкультурного діалогу.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
Czech Republic Czech Republic
1
France France
2
Germany Germany
5
Italy Italy
2
Ukraine Ukraine
158
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
2
France France
2
Germany Germany
2
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
71
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Nimenko.pdf 679,66 kB Adobe PDF 87

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.