Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41299
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Заклади трудових резервів у містах України за доби відбудови: географічні особливості розміщення (1943-1950 рр.)
Authors Korol, Vitalii Mykolaiovych  
Keywords історія України
история Украины
history of Ukraine
відбудова економіки
восстановление экономики
economy recovery
навчальні заклади
учебные заведения
educational institutions
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41299
Publisher Видавництво Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова
License
Citation Король В.М. Заклади трудових резервів у містах України за доби відбудови: географічні особливості розміщення (1943-1950 рр.) / В.М. Король // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали V міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., Харків, квітень 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 63-65.
Abstract Спроби реформування професійно-технічної освіти у незалежній Україні досі так чи інакше успіху не мали. Нові перетворення, що очікуються невдовзі, породжують зацікавленість минулим даної сфери. Особливу увагу зараз привертає період післяокупаційного відновлення економіки, досвід якого дозволить уникнути старих помилок під час неминучої майбутньої відбудови господарства зруйнованих міст Східної України.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
11
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
412
United States United States
7
Unknown Country Unknown Country
25

Downloads

China China
4
France France
1
Germany Germany
3
Italy Italy
4
Russia Russia
5
Ukraine Ukraine
428
Unknown Country Unknown Country
10

Files

File Size Format Downloads
Korol-geography.pdf 306,36 kB Adobe PDF 455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.