Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41438
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сучасні методологічні засади філософії права: між постмодерном і постнекласикою
Authors Telizhenko, Liudmyla Viktorivna  
Keywords філософсько-правова думка
философско-правовая мысль
постнекласична методологія
синергетика
synergetics
метафізика тотальності
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41438
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Теліженко, Л.В. Сучасні методологічні засади філософії права: між постмодерном і постнекласикою [Текст] / Л.В. Теліженко // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 38-41.
Abstract Сучасна філософсько-правова думка перебуває в пошуках нових, більш ефективних методологічних засад. Адже марксистсько-ленінська філософія, яка впродовж багатьох років забезпечувала єдність методології, втратила своє значення. У їх пошуках філософсько-правова думка знаходиться на певному роздоріжжі, оскільки перспективи пов’язуються або з постмодерном та пропонованими ним конструктами і процедурою деконструкції, або з постнекласикою, яка більшістю вчених і філософів співвідноситься з міждисциплінарністю та інтегративністю.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Belarus Belarus
1
Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
65
Italy Italy
3
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
642
United Kingdom United Kingdom
2963
United States United States
744
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

Belarus Belarus
1
China China
2
Germany Germany
2
Norway Norway
2
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
641
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1482
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
telizhenko.pdf 340,1 kB Adobe PDF 2142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.