Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41444
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Теоретичний аспект сутності громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування
Authors Кислощаєва, М.В.
Семенов, А.В.
Keywords органи місцевого самоврядування
органы местного самоуправления
local government authorities
громадський контроль
общественный контроль
public control
територіальна громада
территориальная община
local community
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41444
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кислощаєва, М.В. Теоретичний аспект сутності громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування [Текст] / М.В. Кислощаєва, А.В. Семенов // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 47-50.
Abstract Діяльність місцевого самоврядування спрямовується на забезпечення потреб та інтересів територіальної громади. При цьому лише законодавчо закріплена підзвітність та відповідальність органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою. Але практична реалізація даного принципу є проблематичною у зв’язку з законодавчими прогалинами у даній сфері. Саме тому дане питання є актуальним на сьогоднішній день, а його вирішення є важливим для підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, а отже й якіснішого забезпечення інтересів територіальної громади.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
5
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
2844
United Kingdom United Kingdom
1770
United States United States
349
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

China China
5
Denmark Denmark
1
France France
345
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Russia Russia
5
Ukraine Ukraine
1768
United Kingdom United Kingdom
1769
United States United States
344
Unknown Country Unknown Country
69

Files

File Size Format Downloads
kusloshaeva.pdf 343,5 kB Adobe PDF 4309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.