Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41456
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Взаємозв'язок частоти розвитку перивентрикулярнтих/внутрішньошлуночкових крововиливів (ПВК/ВШК) із особливостями перебігу ранньої постнатальної адаптації у дітей різного гестаційного віку
Authors Redko, Olena Kostiantynivna  
Голуб, Н.Д.
Шелєхова, В.М.
Логоша, І.В.
Дуброська, О.В.
Keywords крововилив
кровоизлияние
internal bleeding
неонатологія
неонатология
neonatology
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41456
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Взаємозв'язок частоти розвитку перивентрикулярнтих/внутрішньошлуночкових крововиливів (ПВК/ВШК) із особливостями перебігу ранньої постнатальної адаптації у дітей різного гестаційного віку [Текст] / О.К. Редько, Н.Д. Голуб, В.М. Шелєхова та ін. // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 258.
Abstract Сучасні методи інтенсивної терапії в неонатології призвели до збільшення виживаності дітей з екстремально низькою масою тіла при народженні (ЕНМТ), що в свою чергу підвищило кількість дітей з наслідками перенесених уражень ЦНС.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
180
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
540
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
162
United Kingdom United Kingdom
2152
United States United States
182
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
180
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
161
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Redko_Holub.pdf 645,42 kB Adobe PDF 347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.