Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41485
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Види навчальних закладів системи трудових резервів у період відбудови економіки України (1943-1950 рр.)
Authors Korol, Vitalii Mykolaiovych  
Keywords відбудова економіки
восстановление экономики
economy recovery
трудові резерви
трудовые резервы
Labour Reserves
навчальні заклади
учебные заведения
educational institutions
типологія
типология
typology
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41485
Publisher Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК
License
Citation Король В.М. Види навчальних закладів системи трудових резервів у період відбудови економіки України (1943-1950 рр.) / В.М. Король // Глухівські наукові читання - 2013 : 36. матер. Ill Міжнар. наук. конф. молодих вчених та студентів, присв. 270-літтю укладання «Прав за якими судиться малоросійський народ», (15-17 лист. 2013 p., Глухів) / редкол.: О.І. Курок, В.П. Зінченко, Я.М. Гирич: Мін. освіти і науки України; Управл. молоді та спорту Сумськ. обл. держ. адмін.; Управл. освіти і науки Сумськ. обл. держ. адмін.; Брянськ, держ. ун-т ім. І.Г. Петровського; Курськ, держ. ун-т; Мозир. держ. ун-т; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - К.: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. - С. 43-44.
Abstract Восени 1940 р. під час створення системи державних трудових резервів у складі цієї централізованої структури профтехосвіти була передбачена наявність навчальних закладів трьох типів, а саме: шкіл фабрично-заводського навчання, ремісничих училищ та залізничних училищ. Під час війни та повоєнної відбудови кількість видів закладів трудових резервів значно збільшилася, але у законодавчих актах, документах, назвах державних органів здебільшого і надалі традиційно продовжували згадуватися лише перші три типи навчальних закладів. Часто історики, що досліджують процеси професійної підготовки робітників у відбудовчий період, теж не звертають увагу на насичену номенклатуру зазначених навчальних установ. Поодинокі спроби типологізувати та охарактеризувати їх мають недоліки, пов'язані з нечіткістю і неповнотою викладеної інформації. Наша мета - заповнити існуючі прогалини у дослідженні даного питання, враховуючи при цьому специфіку України.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
373
Greece Greece
26568
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1848
Sweden Sweden
13283
Ukraine Ukraine
338
United Kingdom United Kingdom
8855
United States United States
1846
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
338
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1109
Unknown Country Unknown Country
25

Files

File Size Format Downloads
Korol-typology.pdf 88,72 kB Adobe PDF 1478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.