Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41500
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Виконавче провадження як складова адміністративного процесу
Authors Івах, Г.А.
Keywords виконавче провадження
исполнительное производство
executory process
судові рішення
судебные решения
Державна виконавча служба
Государственная исполнительная служба
адміністративний процес
административный процесс
administrative process
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41500
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Івах, Г.А. Виконавче провадження як складова адміністративного процесу [Текст] / Г.А. Івах // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 116-119.
Abstract Сьогодні в юридичній науці не існує єдиної думки щодо місця норм, якими врегульовано виконавче провадження, у системі права. З цього приводу існують три позиції (теорії). Одні автори розглядають виконавче провадження як складову частину цивільного і господарського процесів, обґрунтовуючи це тим, що всі ознаки цивільних процесуальних правовідносин властиві правовідносинам, що виникають при виконанні судових рішень [1].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
4
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
210
United Kingdom United Kingdom
1675
United States United States
718
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
2
Denmark Denmark
1
France France
3
Germany Germany
4
Japan Japan
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
7
Ukraine Ukraine
178
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
719
Unknown Country Unknown Country
10

Files

File Size Format Downloads
ivah.pdf 336,79 kB Adobe PDF 927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.