Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41558
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив базової терапії на вміст гомоцистеїну плазми крові хворих на гострий коронарний синдром
Authors Prystupa, Liudmyla Nykodymivna  
Hrek, Andrii Volodymyrovych  
Сусол, Ю.М.
Keywords гострий коронарний синдром
острый коронарный синдром
acute coronary syndrome
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41558
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Приступа, Л.Н. Вплив базової терапії на вміст гомоцистеїну плазми крові хворих на гострий коронарний синдром [Текст] / Л.Н. Приступа, А.В. Грек, Ю.М. Сусол // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 79.
Abstract Одним з важливих несприятливих чинників перебігу гострого коронарного синдрому (ГКС) є підвищений рівень гомоцистеїну (Гц) крові – гіпергомоцистеїнемія (ГГц). Особливого значення цей фактор набуває у пацієнтів із гострими формами ішемічної хвороби серця (ІХС), оскільки цей контингент хворих є найбільш уразливим з огляду на прогноз виживання, працездатності та ризик повторних серцево-судинних подій.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Czechia Czechia
1
France France
3
Germany Germany
271935
Greece Greece
5760
Ireland Ireland
56694
Italy Italy
1
Japan Japan
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
960
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
11521
United Kingdom United Kingdom
3838
United States United States
271934
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
3
France France
3
Germany Germany
483
Ireland Ireland
56693
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
11523
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
271939
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Prystupa.pdf 644,34 kB Adobe PDF 340654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.