Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41628
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Гарантії та захист трудових прав в Україні
Authors Чумак, Ю.І.
Золотухіна, Л.О.
Keywords захист прав людини
защита прав человека
protection of human rights
трудове право
трудовое право
labor law
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41628
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Чумак, Ю.І. Гарантії та захист трудових прав в Україні [Текст] / Ю.І. Чумак, Л.О. Золотухіна // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 219-221.
Abstract В умовах становлення демократичної, соціальної, правової держави, соціально-орієнтованої ринкової економіки проблема забезпечення поваги і додержання прав людини набула глобальних масштабів і на національному рівні, в тому числі в основній сфері життєдіяльності людини – сфері праці. Захист суб`єктивних прав і законних інтересів в межах відповідної форми захисту та за допомогою того чи іншого способу є об`єктивною необхідністю. Саме за рівнем захисту прав людини і громадянина оцінюються ефективність діяльності органів державної влади, ступінь демократичності держави в цілому. Створення і функціонування всеохоплюючої системи захисту трудових прав є важливою юридичною гарантією їх забезпечення. У зв’язку з цим, вивчення питань гарантій та захисту трудових прав є важливим завданням як у теоретичному, так і в практичному плані.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
1
EU EU
1
France France
9
Germany Germany
11722
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
9
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1400
United Kingdom United Kingdom
5861
United States United States
4414
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

China China
3
EU EU
2
France France
19
Germany Germany
9
Japan Japan
1
Russia Russia
9
Ukraine Ukraine
1399
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
103

Files

File Size Format Downloads
chymak.pdf 335,47 kB Adobe PDF 1547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.