Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41636
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Суд присяжних як форма участі народу в судочинстві
Authors Бондар, С.О.
Rieznik, Marharyta Mykolaivna
Пронський, Е.А.
Keywords суд присяжних
суд присяжных
jury trial
судова система
судебная система
judicial system
кримінальне судочинство
уголовное судопроизводство
criminal proceedings
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41636
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Бондар, С.О. Суд присяжних як форма участі народу в судочинстві [Текст] / С.О. Бондар, О.М. Рєзнік, Е.А. Пронський // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 235-238.
Abstract Досліджуючи історію розвитку інституту суду присяжних, слід зосередити увагу на країнах, судова система яких справила значний вплив на формування даного інституту. У період ранньофеодальної монархії судовий процес англійців та французів мав спільні риси, насамперед це участь представників місцевої громади у вирішенні спірних питань. Так, у Франції правосуддя чинилося шляхом залучення членів місцевої громади через інститут журата (лат. - клятвені завірення), який базувався на звичаєвому праві, та рекогніторес (лат. – розпізнавати, розглядати), заснований на позитивному праві [1, с. 39].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
3
Germany Germany
5
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
242
United Kingdom United Kingdom
1542
United States United States
508
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
3
Estonia Estonia
1
France France
1
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Romania Romania
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
2312
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
509
Unknown Country Unknown Country
24

Files

File Size Format Downloads
bondar.pdf 334,41 kB Adobe PDF 2859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.