Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41707
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ультраструктурні зміни в судинному руслі кори великого мозку кроля за умов експериментальної ішемії
Authors Масна, З.З.
Keywords ішемія
ишемия
ischemia
головний мозок
головной мозг
brain
ультраструктурні зміни
ультраструктурные изменения
ultrastructural changes
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41707
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Масна, З.З. Ультраструктурні зміни в судинному руслі кори великого мозку кроля за умов експериментальної ішемії [Текст] / З.З. Масна // Морфологічні дослідження - виклики сучасності : збірник тез доповідей науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 квітня. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 34-36.
Abstract Згідно даних наукової медичної літератури та офіційної статистики, важливою проблемою сучасної медицини залишаються судинні захворювання головного мозку, пов’язані з розладами його кровопостачання. Результати експериментальних морфологічних досліджень, що мають на меті вивчення особливостей ангіоархітектоніки головного мозку в цілому та різних його ділянок як за умов фізіологічної норми, так і при різноманітних патологічних станах та в період відновлення функцій, набувають винятково важливого значення для розуміння патогенезу і особливостей клінічного перебігу захворювань, в основі яких лежить гіпоксія мозку, та можуть стати теоретичним підґрунтям для розпрацювання нових та оптимізації існуючих методів діагностики і лікування хворих з розладами мозкового кровообігу.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
184
United Kingdom United Kingdom
845
United States United States
213
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
3
Germany Germany
2
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
158
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
423
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Masna.pdf 1,25 MB Adobe PDF 599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.