Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41745
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив трансплантації кріоконсервованої плаценти на функціональний стан судинного ендотелію нирок та мікроциркуляторне русло при моделюванні аутоімунного нефриту у щурів
Authors Шахова, В.Ю.
Keywords кріоконсервована плацента
криоконсервированная плацента
cryopreserved placenta
гломерулонефрит
glomerulonephritis
нирки
почки
kidneys
судинний ендотелій
сосудистый эндотелий
vascular endothelium
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41745
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шахова, В.Ю. Вплив трансплантації кріоконсервованої плаценти на функціональний стан судинного ендотелію нирок та мікроциркуляторне русло при моделюванні аутоімунного нефриту у щурів [Текст] / В.Ю. Шахова; наук. кер. В.І. Шепітько // Морфологічні дослідження - виклики сучасності : збірник тез доповідей науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 квітня. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 77-79.
Abstract В останні роки відмічається тенденція до росту патології, що мають аутоімміннийгенез. До ряду тяжких та соціально вагомих форм аутоімунної патології належить гломерулонефрит. Хронічний гломерулонефрит є генетично детермінованим імунозапальним захворюванням,важливу роль у розвитку якого, як свідчать дані літератури, відіграють цитокіни. Розглядаючи механізми розвитку гломерулонефриту неможливо не звернути увагу на стан судинного ендотелія, який є першим шаром на шляху ультрафільтрації у капілярах клубочків. У теперішнії час ендотелії розглядається як вагомий самостійний ендокринний орган з паракринними функціями, регулюючий процеси гомеостазу, судиннй тонус, коагуляцію, міграцію та проліферацію клітин, що приймає участь у реакціях запалення, тканинної регенерації та фіброзу, визначає фільтраційну функцію нирок.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
Finland Finland
1
France France
3
Germany Germany
7633
Greece Greece
1
Japan Japan
3
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
4
Netherlands Netherlands
511
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
222
United Kingdom United Kingdom
2545
United States United States
11449
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
2
Japan Japan
3
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
7633
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
509
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Shahova.pdf 1,25 MB Adobe PDF 8161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.