Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41770
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Гістоструктура нирок щурів при застосуванні тканиноспецифічних пептидів за умов ішемічно-реперфузійного ураження
Authors Щудрова, Т.С.
Пасевич, С.П.
Копчук, Т.Г.
Keywords нирки
почки
kidney
ішемічно-реперфузійне ураження
ишемически-реперфузионное поражение
ischemia-reperfusion lesion
тканиноспецифічні пептиди
тканеспецифические пептиды
tissue-specific peptides
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41770
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Щудрова, Т.С. Гістоструктура нирок щурів при застосуванні тканиноспецифічних пептидів за умов ішемічно-реперфузійного ураження [Текст] / Т.С. Щудрова, С.П. Пасевич, Т.Г. Копчук // Морфологічні дослідження - виклики сучасності : збірник тез доповідей науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 квітня. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 113-115.
Abstract Ішемічно-реперфузійне ураження (І/Р) – це головна причина клінічної маніфестації гострого ураження нирок та його наслідків, розвиток якого заснований на комплексній взаємодії між судинними, канальцевими та запальними факторами. Сучасні доклінічні дослідження спрямовані на пошук засобів для попередження та покращення перебігу І/Р, що здатні впливати на судинний тонус, обмежувати розвиток оксидативного стресу та запалення, а також захищати клітини канальців від ушкодження і сприяти їх регенерації у процесі відновлення.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
3
Germany Germany
9
Italy Italy
3
Japan Japan
7
Moldova Moldova
5
Netherlands Netherlands
1019
Poland Poland
3
Romania Romania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
452
United Kingdom United Kingdom
2036
United States United States
512
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
3
Japan Japan
1
Russia Russia
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
4071
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1018
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Shchudrova.pdf 1,33 MB Adobe PDF 5101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.