Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41904
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінка якості життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень і при асоціації із ішемічною хворобою серця
Authors Pohorielova, Oksana Serhiivna  
Фендик, М.М.
Keywords хронічне обструктивне захворювання легень
хроническое обструктивное заболевание легких
chronic obstructive pulmonary disease
ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
ischemic heart disease
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41904
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Погорєлова, О.С. Оцінка якості життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень і при асоціації із ішемічною хворобою серця / О.С. Погорєлова, М.М. Фендик // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 76-77.
Abstract Частота, із якою зустрічається ішемічна хвороба серця (ІХС) у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) коливається за даними різних авторів від 50% до 64%. Згідно даних популяційних досліджень, у хворих на ХОЗЛ ризик серцево-судинної смерті вищій у 2-3 рази і складає приблизно 50% від загальної кількості смертельних випадків. Паралельний перебіг ХОЗЛ та ІХС підкоряється закону взаємного обтяження.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
443
France France
1
Germany Germany
5
Hungary Hungary
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1550
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
202
United Kingdom United Kingdom
6198
United States United States
9297
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
3
Nepal Nepal
1
Ukraine Ukraine
201
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
444
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Fendyk_Pohorielova.pdf 1 MB Adobe PDF 658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.