Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41999
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Синтез та вивчення біологічно активних наночасток сульфіду цинку
Authors Hrebenyk, Liudmyla Ivanivna
Sukhodub, Leonid Fedorovych  
Mieshkov, Artem Mykhailovych
Мальцева, А.С.
Keywords наноматеріали
наноматериалы
nanomaterials
нанотехнології
нанотехнологии
nanotechnology
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41999
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Синтез та вивчення біологічно активних наночасток сульфіду цинку / А.М. Мєшков, А.С. Мальцева, Л.І. Гребеник, Л.Ф. Суходуб // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 135.
Abstract Аналіз динаміки змін кількості сфер використання наноматеріалів та нанотехнологій підтверджує існування світового наукового нанобуму, що не оминув розробки для медичної галузі. Це стосується, насамперед, синтезу, вивчення та використання у клінічній практиці наноструктурованих композитних матеріалів. Практикуючих лікарів цікавлять високоефективні, нетоксичні, біосумісні та зручні у користуванні композити, які дозволять підняти медичні послуги на якісно новий рівень. Використання біоматриць з відомими фізико- хімічними та біологічними властивостями дає можливість створювати практично спрямовані функціональні наносистеми з керованими базовими характеристиками.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
5618
China China
2809
France France
3
Germany Germany
405
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
176
United Kingdom United Kingdom
1404
United States United States
804
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
148
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
803
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Mieshkov.pdf 646,93 kB Adobe PDF 964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.