Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42363
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах євроінтеграції
Authors Артеменко, Л.П.
Гарбовська, Н.І.
Keywords євроінтеграція
евроинтеграция
European integration
зовнішньоекономічна діяльність
внешнеэкономическая деятельность
external relations
стратегія
стратегия
strategy
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42363
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Aртеменко, Л.П. Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах євроінтеграції [Текст] / Л.П. Aртеменко, Н.I. Гaрбовcькa // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 11-14.
Abstract Уcпiшнicть зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi пiдприємcтвa зaлежить вiд бaгaтьох внутрiшнiх тa зовнiшнiх чинникiв, cеред яких одним iз ключових є формувaння тa реaлiзaцiя ефективної cтрaтегiї зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi (ЗЕД), якa являє cобою плaн розвитку пiдприємcтвa cтоcовно дiяльноcтi, пов’язaної з виходом нa зовнiшнiй ринок, зaвоювaнням бaжaної чacтки ринку, розширення тa пiдтримaння cвоїх позицiй. Крiм цього – це комплекc упрaвлiнcьких рiшень, якi звужують вcю множину можливих зовнiшньоекономiчних дiй пiдприємcтвa до cукупноcтi нaйбiльш ефективних з точки зору довгоcтрокових цiлей cформульовaних у зaгaльнiй cтрaтегiї.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
2
China China
1
EU EU
2
France France
6
Germany Germany
4
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1599
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
355
United Kingdom United Kingdom
3197
United States United States
6393
Unknown Country Unknown Country
24

Downloads

China China
356
France France
2
Germany Germany
2
Italy Italy
2
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
310
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Artemenko_formation.pdf 1,36 MB Adobe PDF 682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.