Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42393
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Економічна безпека регіону в системі ієрархії економічної безпеки
Authors Воронкова, Т.Є.
Keywords економічна безпека
экономическая безопасность
economic security
транскордонне співробітництво
трансграничное сотрудничество
cross-border cooperation
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42393
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Воронкова, Т.Є. Економічна безпека регіону в системі ієрархії економічної безпеки [Текст] / Т.Є. Воронкова // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 63-65.
Abstract Економічна безпека регіону (мезоекономічна безпека) має свої особливості у формуванні та функціонуванні регіональних систем забезпечення економічної безпеки, тобто тих інститутів і механізмів, які покликано захистити економічні інтереси та власність особистості, населення господарських суб'єктів регіону. Особлива роль мезорівней полягає в тому, що вони виконують роль буферів при активізації загроз стабільності для основних рівнів господарської системи та слугують резервами при надлишку або нестачі факторів, ресурсів та умов сталого розвитку [1]. З погляду регіональної економічної безпеки як об'єкта захисту виступає економіка регіону, а для мезорівня – це сукупність регіональних економік регіонів.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
395
Russia Russia
2
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
174
United Kingdom United Kingdom
1968
United States United States
393
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
3
France France
2
Germany Germany
1969
Hungary Hungary
1
Russia Russia
7
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
150
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
39

Files

File Size Format Downloads
Voronkova_economic_security.pdf 1,15 MB Adobe PDF 2177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.