Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42440
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Переваги інтегрованих логістичних систем в сучасних умовах
Authors Божкова, Т.В.
Лойко, В.В.
Keywords логістичні системи
логистические системы
logistic systems
інтеграція
интеграция
integration
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42440
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Божкова, Т.В. Переваги інтегрованих логістичних систем в сучасних умовах [Текст] / Т.В. Божкова, В.В. Лойко // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 114-115.
Abstract Постачання матеріальних ресурсів у потрібне місце, в потрібний час, належної якості, з максимальною корисністю за найменших витрат - основне завдання логістики. Для того щоб логістика забезпечувала максимальні стратегічні вигоди, всі її функціональні ланки повинні працювати на основі інтеграції. Ефективність інтегрованої системи логістики загалом залежить від роботи її окремих ланок, тобто досягнення стратегічних цілей підприємства залежить від інтеграції функцій логістики. Для узгодження роботи основних ланок логістичної системи певного підприємства необхідна внутрішня інтеграція, яка можлива за трьома основними напрямами: технологічна інтеграція, що полягає в розробленні єдиної технології матеріального потоку підприємства; функціональна інтеграція – створення інтегрованої системи управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками; комплексна інтеграція, що являє собою синтез технологічної та функціональної інтеграції.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
4
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
288
Ukraine Ukraine
123
United Kingdom United Kingdom
576
United States United States
145
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
103
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Bozhkova_integration.pdf 958,14 kB Adobe PDF 117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.