Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42493
Title: Визначення динамічних характеристик системи «верстатний пристрій – заготовка»
Authors: Ivanov, Vitalii Oleksandrovych 
Карпусь, Владислав Євгенович
Карпусь, Владислав Евгеньевич
Karpus, Vladyslav Eugenovych
Dehtiarov, Ivan Mykhailovych
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych 
Процай, Руслан Віталійович
Процай, Руслан Витальевич
Protsai, Ruslan Vіtalіyovych
Keywords: верстатний пристрій
станочное приспособление
fixture
технологічний процес
технологический процесс
manufacturing process
фрезерування
фрезерование
milling
напружено-деформований стан
напряженно-деформированное состояние
deflected mode
переміщення
перемещение
displacement
точність
точность
accuracy
частота
frequency
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Визначення динамічних характеристик системи «верстатний пристрій – заготовка» [Текст] / В.О. Іванов, В.Є. Карпусь, І.М. Дегтярьов [та ін.] // Технологии XXI века: сборник тезисов по материалам 21-й международной научной конференции (Сумы, Глухов, 8–10 сентября 2015 г.) : в 2-х частях. – Сумы : СНАУ, 2015. – Ч. 1. – С. 139–140.
Abstract: Методами чисельного моделювання для трьох різних систем досліджені коливання, що виникають у системі "верстатний пристрій - заготовка" у процесі різання на різних переходах обробки важеля. Визначені амплітудно-частотні характеристики верстатного пристрою.
Методами численного моделирования для трёх разных систем исследованы колебания, возникающие в системе "станочноё приспособление - заготовка" в процессе резания на разных переходах обработки рычага. Определены амплитудно-частотные характеристики станочного устройства.
Vibrations of the three different systems "fixture-workpiece" in the processing of the lever were studied by methods of numerical simulation. Amplitude-frequency characteristics of the fixture were determined.
Description: Проведений аналіз вібраційного стану елементів системи "верстатний пристрій - заготовка" свідчить, що при обробці важеля із заданими у технологічному процесі режимами різання явище резонансу не виникає. При цьому амплітуда коливань, що виникають при механічній обробці важеля у верстатному пристрої, складеному з елементів системи універсально-збірного переналагоджуваного пристрою не перевищує допуски на обробку на відповідних переходах.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42493
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other16
Canada1
Czech Republic1
Germany5
France5
Italy1
Latvia1
Russia2
Ukraine25
United States1
Downloads
Other12
China3
Germany2
EU1
France2
Georgia1
Russia1
Ukraine43
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
article.pdfТези доповіді295.81 kBAdobe PDF66Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.