Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42540
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Пристрій для зовнішнього хонінгування
Authors Savchuk, Volodymyr Ivanovych
Цимбал, Дмитро Вікторович
Keywords механічна обробка
механическая обработка
хонінгування
хонингирование
гідроциліндр
гидроцилиндр
Type Patent
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42540
Publisher Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
License
Citation Пат.106671 U Україна, МПК (2014.01) B24B 33/00. Пристрій для зовнішнього хонінгування / В.І. Савчук, Д.В. Цимбал (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a201301445; заявл. 07.02.2013; опубл. 25.09.2014, бюл. № 18.
Abstract Винахід належить до механічної обробки зовнішніх поверхонь тіл обертання і може бути використаний для точної обробки довгомірних циліндричних заготовок. Пристрій для зовнішнього хонінгування містить хонінгувальну головку, виконану у вигляді гідравлічного циліндра, двоплечі важелі притиску брусків до заготовки з елементами, що обертаються, такими як ролики, установленими на плечах важелів, золотник і зворотний клапан. Корпус гідроциліндра розділений на дві окремі порожнини, верхню і нижню, в яких розміщені поршень і шток відповідно, з можливістю осьового переміщення. На нижньому кінці штока виконаний клин. Двоплечі важелі притиску брусків до заготовки встановлені з можливістю взаємодії з клином через елементи, що обертаються. Золотник і зворотний клапан зв'язаний з гідроциліндром отвором для подачі робочої рідини в поршневу порожнину. Гідроциліндр оснащений каналом для підведення робочої рідини в штокову порожнину. Винахід забезпечує підвищення точності обробки довгомірних циліндричних заготовок.
Appears in Collections: Патенти

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
6
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
372
Ukraine Ukraine
163
United Kingdom United Kingdom
1483
United States United States
1485
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
5
Germany Germany
3521
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
3523
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
getdocument.pdf 315,69 kB Adobe PDF 7065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.