Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42591
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сучасні тенденції державного управління регіональним розвитком України
Authors Купрійчук, В.М.
Keywords державне управління
государственное управление
government administration
регіональний розвиток
региональное развитие
regional development
адміністративно-територіальний устрій
административно-территориальное устройство
administrative-territorial structure
глобалізація
глобализация
globalization
регіоналістика
регионалистика
regionalistics
єврорегіони
еврорегионы
euroregions
економічна діяльність
экономическая деятельность
economic activity
інформаційні технології
информационные технологии
information technology
планування
планирование
planning
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42591
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Купрійчук В. М. Сучасні тенденції державного управління регіональним розвитком України [Текст] / В. М. Купрійчук // Сучасний менеджмент і економічний розвиток. Сучасні тенденції управління регіональним розвитком : матеріали постійно діючої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1 вересня 2012 р. - 28 лютого 2013 р. – Суми : СумДУ, 2013.
Abstract Стаття присвячена стану централізації системи регіонального управління, її невідповідності реаліям сьогодення, що ускладнює процеси оптимізації використання ресурсного та господарського потенціалу території, унеможливлює забезпечення населення якісними публічними послугами та знижує активність громадян у здійсненні публічної влади.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
EU EU
1
France France
1
Germany Germany
3
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
161
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
138
United Kingdom United Kingdom
323
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
159
EU EU
1
France France
1
Germany Germany
2
Russia Russia
7
Ukraine Ukraine
116
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
139
Unknown Country Unknown Country
37

Files

File Size Format Downloads
Kupriychuk_planning.pdf 143,51 kB Adobe PDF 463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.